kynttil%C3%A4np.min.jpg

 

"Älä tuki pelastustietä!" Näin varoitettiin eräässä liikennemerkissä suuren rakennuksen lähellä. Ohje nosti hymynkareen kavoilleni, mutta johdatti myös pohtimaan pelastusta raamatullisemmin. Turvallisuussuunnitelmissa pelastustoimet ja -reitit on jollakin tapaa hahmotettava ja ne on pidettävä avoimina. Palotilanteessa pelastajien on nimittäin  päästävä paikalle noutamaan uhreja.

 

Jotta hätään joutuneen auttamista voidaan edes jollakin tapaa suunnitella, on oltava käsitys vaaroista ja uhista. Mikä meitä täällä uhkaa? Mielessä varmaan käväisevät pelot onnettomuuksista, tulipaloista, rikoksista, sairaskohtauksista tai vaikkapa äkillisestä kulkutaudista. Kaikkiin näihin on yhteiskunnassa ja omassa elämässä jollakin tavalla varauduttava. On osattava auttaa ja opittava hakemaan apua. Kehittyneimmänkin yhteisön on huolehdittava pelastussuunnittelusta, se on välttämätöntä onnettomuuden sattuessa ja kaiken varalta.

 

Kaupungin keskellä kohoaa kirkko tornissaan risti. Se muistuttaa ikuisesta pelastussuunnitelmasta. Myös Jumalalla oli oltava askelmerkit luomansa maailman ja ihmiskunnan pelastamiseksi. Jumalan varjeluksen, siunauksen ja auttamisen lisäksi tarvittiin järeitä toimia syntiä, syyllisyyttä ja sielunvihollista vastaan. Pimeyden voimat ottavat ihmisiä saaliikseen, jos ihminen kääntää selkänsä Jumalalle eikä tee parannusta synneistään. Synti orjuuttaa tässä ajassa ja tulevassa.

 

Vaatimatonkin kynttilä voittaa pimeyden koko huoneessa, vaikka se muuten olisi pilkkopimeä. Kynttilän sydän palaa ja sen vaha palaa säteillen valoa ympärilleen. Jeesus Kristus antoi itsensä syntiemme sovitukseksi Golgatan ristin puulla. Kaikkien synnin pimeiden uhkien ja myös iankaikkisen kuoleman uhan edessä me voimme kääntää katseemme Kristukseen. Hän on Jumalan valo ja itse myös Jumala. Jeesus on Vapahtaja. Hän on meidän tiemme vapauteen. Näin risti on iankaikkisen pelastustien merkki.

 

     " - Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä,

      niin kuin olet luvannut.

      Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi,

      jonka olet kaikille kansoille valmistanut:

      valon, joka koittaa pakanakansoille,

      kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille." (Luuk. 2:29-32)

 

Luukkaan evankeliumin hurskaan Simeonin tavoin saamme ottaa vastaan lupauksen lähteä rauhassa. Jeesus on sinulle ja minulle Vapahtaja, parantaja ja pelastaja. Nimi Jeesus itsessään tarkoittaa pelastajaa. Tuossa nimessä on tie, totuus ja elämä. Siinä on valo, kirkkaus ja läsnäolo.

 

Pentti Tepsa