B9908890-B7EE-4047-A682-590B839C244A.jpg

 

Keväisillä hangilla liikkuessa kirkas aurinko tuntuu läpäisevän kaiken. On kuin itsekin jotenkin ohenisin osaksi kirkkauden maisemaa. Jumalan läsnäolossa lepäämisessä on jotakin samaa: se läpäisee kaiken ja suhteuttaa oman olemisen ikuiseen.

 

Raamatun mukaan Taivaan Isä on lähellä meitä tuhlaajapoikia ja -tyttäriä kutsuen meitä luokseen. Hän ei ole kaukana meistä kenestäkään. Profeetta Jesajan kirjan mukaan Jumala sanoo: "Minä olen kyllä ollut lähellä, mutta he eivät ole minua etsineet, olen ollut läsnä, mutta he eivät ole minua kyselleet, olen sanonut: "Tässä olen, tässä olen!" tälle pakanakansalle, joka ei kutsunut avuksi minun nimeäni." (Jes. 65:1) Hepreankielinen alkuteksti paljastaa puhuttelevia hengellisiä yksityiskohtia, se voitaisiin kääntää myös: Olen etsinyt niitä, jotka eivät ole pyytäneet minua löytämään. Niille, jotka eivät minua hakeneet, olen sanonut: "Tässä olen, tässä olen!" pakanakansalle, joka ei kutsunut minua nimelläni.

 

Muualla Vanhassa testamentissa ajateltiin, että Jumalan etsiminen oli hurskaan ihmisen velvollisuus. Nyt Jumala sanookin itse olevansa se, joka etsii kadonneita. Kun muualla VT:ssa ihmisen vastaus Jumalalle oli "tässä olen", sanookin Jumala nyt itse juuri niin. ”Tässä olen”, hepreaksi ”hinnenni”. Tuo ilmaisu on muodostettu kieliopillisesti niin, että se oikeastaan sisältää kehotuksen katsoa. Kun hätäilymme tyyntyy rauhalliseksi katsomiseksi, alamme nähdä koko tilanteen toisessa valossa.

 

Jumala on jo läsnä, mutta olemmeko me itse läsnä edes omassa elämässämme, olemmeko olemassa lähimmäisellemme, annammeko Herran löytää itsemme? Huomaan ainakin itse löytäväni lukemattomia keinoja paeta tätä hetkeä ja sen haasteita. Entäpä, jos vain jäisin hiljaa kuuntelemaan ja katselemaan. Kuuntelisin tuulta, ohikulkijoita, tuttavia ja perheenjäseniä. Entäpä oma sisimpäni? Mitä sieltä kuuluu?

 

Tutusta Isä meidän —rukouksesta löytyvät riittävät ohjeet Herran Jeesuksen itsensä opettamina siitä, kuinka sovituksen ristin kautta saamme lähestyä kolmiyhteistä Jumalaa. Niin rukoillessa käy toteen Jesajan kirjaan talletettu Jumalan lupaus: "Jo ennen kuin he kutsuvat, minä vastaan, kun he vielä esittävät pyyntöään, minä jo toteutan sen." (Jes. 65:24)

 

Pentti Tepsa

Kemijärven kirkkoherra