1260752285_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Suurta juhlaa valmistellaan pitkään. Ensimmäisen adventtisunnuntain riemulliset tahdit avaavat joulun odotuksen. Herra tulee kansansa keskelle ratsastaen aasilla. Ilma on sakeanaan ylistystä ja hoosianna-huutoja. Joulu ei kuitenkaan tuntuisi yhtään miltään, jos adventtiriemu kestäisi pidempään. Kirkkovuodessa siirrytään nopeasti joulua edeltävään pieneen paastonaikaan. Paasto on pohjimmiltaan hiljentymistä ja katumista, sisäistä matkaa koettelemustenkin äärellä.

Mielenkiintoisella tavalla tulevaan siirtymään valmistaa meitä 1. adventtisunnuntain kirjeteksti 1. Piet. 1: 7-12. Pietarin kirjeen syntyaikana 1.-2. vuosisadalla jKr. seurakunnat tunsivat koettelemukset eli kiusaukset myös ulkonaisina. Välimeren ympäristön kristilliset yhteisöt olivat irtaantuneet juutalaisuudesta ja saaneet uutena ryhmänä kokea syrjintää ja oudoksuntaa – vainoakin.

Monissa sisäiseen kasvuun opastavissa antiikin filosofioissa ja myös juutalaisen lakihurskauden opetuksissa nähtiin tärkeänä hyveellinen kehitys. Sen mukaan ihminen viisaudella, oikealla elämällä ja hyvillä teoilla jalosti itseään. Tätä jalostamista kuvattiin vertaamalla sitä kullan tai hopean kuumentamiseen niin, että siitä voidaan poistaa epäpuhtauksia. Pohjimmiltaan se oli siis sitä, että tultiin omien tekojen kautta hyväksi – ja aina vain paremmaksi. Kirkastettiin omaa kilpeä.

Vaikka hyveiden vaaliminen on ihmiselle hyödyksi, Kristillinen usko ei perustu omiin tekoihin – ei omavanhurskauteen. Tuollainen omavanhurskaus olisi verrattavissa siihen, että ottaisimme kirkkaan peilin ja veisimme sen pimeään. Peili ei valaise, vaikka sitä kuinka kiillottaisimme. Tarvitaan Kristuksen valo.

Usko Jeesukseen on aina Hänen valonsa heijastamista oman sydämen ja maailman pimeyteen. Aito usko ei ota ansioksi itse koettua kärsimystä, vaan se muistaa kiitollisena Kristuksen kärsimystä, sovintouhria ja riemullista ylösnousemista. Sen voi ymmärtää Pyhän Hengen meissä tekemän työn tuloksena. Se on pelastavaa uskoa, joka muuttaa ihmistä jo tässä ajassa, tulevaa varten.

 

Pastori Pentti Tepsa