Tehtävämme on olla maailmassa Kristuksen käsinä.

 

Ilta pimeni eräässä pappilassa, mutta lasten leikit eivät ottaneet laantuakseen. Hippasilla juoksun tiimellyksessä kaatui kumoon myös salin arvoesine, käsiään ojentava suuri Kristus-patsas. Vahinko olikin suuri, sillä patsaan kädet murtuivat ja katkesivat irralleen. Rovastin tullessa tupaan oli lapsilla kova pelko seurauksista, värisevällä äänellä tapahtunut kerrottiin isälle. Siinä rovasti päivitteli vakavin ilmein, mutta kääntyi sitten lasten puoleen ja selitti tyynesti: Tämä patsas onkin nyt parempi. Se muistuttaa meitä siitä, että meidän tehtävämme on olla maailmassa Kristuksen käsinä.

 

Emme me ihmiset ole aina edes tietoisia siitä, miten Jumala meitä käyttää rakkautensa välittäjänä. Tärkeintä on, että elämme lähellä Kristusta ja herkällä omallatunnolla seuraamme hänen tahtoaan ja lähimmäistemme tarpeita. Avun tarjoaminen saattaa joskus tuntua liian vaativalta ja ehkä sitovalta. Uskon kuitenkin, että Herra antaa meille tehtäviä kykyjemme mukaan. Ajoittain näyttää jopa siltä, että saamme tulla hyvinkin valmistettuihin tilanteisiin, tarvitaan vain meidän halumme olla kuuliaisia: ” Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.(Ef. 2:10)

 

Jeesuksen esittämä vertauskertomus laupiaasta samarialaisesta (Luuk. 10: 25-37) sisältää lopussa samarialaisen sanat: ”Hoida häntä. Jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä korvaan ne, kun tulen takaisin.” Eräs tapa tulkita kertomusta on nähdä samarialaisessa Kristus itse. Vapahtajamme siis sanoo meille nuo majatalon isännälle osoitetut sanat. Kukaan kristitty ei jää yksin auttamistyössään, vaan Herra varustaa meidät ja korvaa vaivamme.

 

Pastori Pentti Tepsa