_IGP3044.jpg


Nyt toukokuun päättyessä raikuu kouluissamme Suvivirsi. Myös kodeissa pyyhkäistään poskilta onnen ja ilon kyyneleitä lasten valmistuessa ammattiin, saadessa valkolakin tai tutkintopaperin. Koivussa on uusi lehti, ja elämä tuntuu olevan avoimena edessä.

Myös Herramme Jeesuksen ja opetuslapsien yhteinen ajallinen taival saa täyttymyksensä Matteuksen evankeliumin 28. luvun lopussa. Ylösnoussut Kristus kohtasi oppilaat vielä kerran Galileassa ja antoi vuorella suuren tehtävän kaste- ja lähetyskäskyn muodossa: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt. 28:18-20)

Pelokkaat ja maahan saakka palvomaan heittäytyneet Jeesuksen opetuslapset saivat kuulla rakkaan mestarinsa sanat: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä”. Karitsa oli voittanut ja saanut kaiken vallan, uusi Kristuksen valtakunta sai perustelunsa.

Herran käskyn ensimmäinen osa kuuluu: ”menkää”. Kysymys on maailmaan kaikkien ihmisten luokse lähettämisestä. Koko vanhan liiton ajan oli Jumalan kansaa kutsuttu yhteen Jerusalemin temppeliin. Nyt suunta muuttuu, sillä Jeesuksen seuraajien mukana Jumalan armo ja rakkaus lähteekin liikkeelle kaikkeen maailmaan. Siellä missä on ihmisiä, sinne on tarkoitus tulla kirkon ja seurakunnankin. Tässä on kirkon lähetyksen ja kasvun perusohje. 

Jeesuksen kehotus jatkuu: ”tehkää kaikki kansat opetuslapsikseni”. Tässä alkukielen eli kreikan sana on vain yksi: μαθητευσατε ”matheteusate”, ”opetuslapseuttakaa”. Alkukieli siis johdattaa ajattelemaan tapahtumaa vähemmän ihmistekona, enemmän Jumalan tekona.  Herran Kristuksen seuraajien tehtäväksi jää ainoastaan saada perille sellainen oppi, joka liittää uusia ihmisiä Taivaan Isän lapsiksi, Vapahtajan seuraajiksi ja Pyhän Hengen johdattamiksi.

Kirkon ja seurakunnan perustehtävä on siis: opetuslapseuttaa kastaen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettaa pitämään kaikki se, mitä Jeesus käski pitää. Tässä näkyy sekä ulkoinen, että sisäinen. Ulkoisena lahjana ja salaisuutena kaste liittää kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, saatu opetus taas ruokkii sisäistä muutosta ja kasvua. 

Missä asioissa sinä haluat nyt kasvaa Jeesuksen seuraajana? Olipa tarpeesi mikä tahansa, voit jäädä kaipuusi kanssa rukoillen pyytämään vastausta kolmiyhteiseltä Jumalalta. Kuuntele aina, kun se vain on mahdollista evankeliumin ja Raamatun sanan julistusta. Usko tulee kuulemisesta.

Jumala tuntee ja huomaa sinut. Kun rukoilet ja hiljennyt Herrasi eteen, voit olla varma, että Taivaan Isä on huomannut sinut jo ennen kuin aloitkaan rukoilla. Yksi Kristuksen salaisista nimistä on juuri tuo Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Herran lupaus kuuluu: ”Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”

Itse uskossa Kristus on läsnä. Herramme läsnäolo ei johdu meidän tekemisistämme, vaan meidän tekemisemme ovat Jeesuksen ja koko kolmiyhteisen Jumalan läsnäolon tulosta. Tätä varmuutta ja uskon suurta salaisuutta me emme kuitenkaan opi näkemään ilman evankeliumin julistusta sekä rukouksen, kasteen ja ehtoollisen osallisuutta.

Pentti Tepsa, kirkkoherra, Kemijärven seurakunta

_IGP3043.jpg