1586684.jpg

Usein rukoilen Rublevin "Pyhä Kolminaisuus" ikonikopion äärellä. Trinitaarisessa rukouksessa pyydetään ja muistetaan Kolminaisuutta, että Hän valaisisi läsnäolollaan ruumistamme, henkeämme ja sieluamme.

Vanhan testamentin kantava ajatus on julistus yhdestä Jumalasta ( Jahve ), joka on lopulta kaikkien kansojen Jumala. Yksijumalaisuus eli monoteismi mullisti maailman. Pyrkimystä monoteismiin oli jo noin 1300-luvulla eKr. edustanut muinaisessa Egyptissä farao Ekhnatonin lyhytaikaiseksi jäänyt uskonnilliskulttuurillinen reformi. VT:n pohjalta nouseva juutalaisuus esitteli maailmalle yhden Jumalan palvelemisen ehkä kaikken pysyvimmällä ja kauaskantoisimmalla tavalla.

Kristityt pysyvät VT todistuksessa Jumalasta. UT:n julistus ihmiseksi syntyneestä Jumalasta ei kumoa oppia yhdestä Jumalasta. Sama VT:n Luoja puhuu myös UT:ssa. Kristuksessa Jumala ilmoitti itsensä pelastajana ja sovittajana. Kolmas rooli, jossa sama Jumala toimii, on Pyhä Henki. Hän on uskon synnyttäjä ja uudistaja, meidän puolustajamme.

Kolmiyhteinen Jumala on uskon todellisuutta. Se on enemmän Jumalan palvottavaa todellisuutta kuin järjellä selitettävää. Vertauskuvana kolminaisuudesta on usein käytetty kolmiota: siinä on kolme kulmaa, mutta se on yksi. Vertauskuvaksi sopii myös vesi, jota näemme luonnossakin kolmessa muodossa: vetenä, jäänä ja höyrynä. Silti vesi on yksi ja sama elämää antava aine.

1576495.jpg

Toukokuista Kemijokea Viirin kylän kohdalta jäistä vapautumassa.