Elia, joka oli kotoisin Gileadin Tisbestä, ennusti Ahabille: "Niin totta kuin Herra, Israelin Jumala, elää, hän, jota minä palvelen: näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani voimasta."
    Elialle tuli sitten tämä Herran sana: "Lähde täältä, kulje itään päin ja piiloudu Keritinpuron uomaan, joka on Jordanin tuolla puolen. Siellä voit juoda purosta, ja minä olen käskenyt korppien tuoda sinulle ruokaa." Hän lähti matkaan ja teki niin kuin Herra oli käskenyt. Hän meni Keritinpurolle, joka on Jordanista itään, ja jäi sinne. Korpit toivat hänelle aamuin illoin leipää ja lihaa, ja purosta hän sai juodakseen. (1. Kun. 17: 1–6)

Nämä kuivat vuorenrinteet ja luolat löytyvät Kuolleeltamereltä Israelista.

Profeetta Elia joutui kertomaan kuninkaalle karun viestin: Jumala antoi maahan tulla kuivuuden, joka ei väistyisi kuin vasta profeetan sanan voimasta. Elian oli aika valmistautua vaativiin tehtäviin.

Kun Jumala valmistaa palvelijoitaan tehtäviinsä, Hän saattaa toiminnan sijasta määrätä myös lepoon. Suuri Jumalan mies Elia määrättiin piiloutumaan hänelle varattuun suojapaikkaan. Siellä hän sai kuunnella puron solinaa ja juoda raikasta vettä. Korpit ruokkivat häntä, ja erämään tähtikirkkaat yöt antoivat suloisen levon. Elia tuntuu luonnonläheiseltä profeetalta, jota monet korpimaiden erakot ja kilvoittelijat ovat pitäneet esikuvanaan myös kristillisinä vuosisatoina.

Erämaahan meneminen ei ollut Elialle mikään lomamatka tai vapaa-ajan reissu. Hän sai selvän käskyn Jumalalta lähteä. Kysymyksessä oli tehtävä. Vetäytyminen suojaan ja lepoon voi siis myös olla hengellistä palvelusta, kysymys ei ole jostakin hassusta ajanvietteestä. Pyhiinvaeltajat, erakot ja rukoushiljaisuuden etsijät ovat kautta kristikunnan historian ymmärtäneet kutsumuksensa syvällisenä hengellisenä kuuliaisuustehtävänä.

Kun kristitty vaikkapa ajoittain vetäytyy hiljaisuuteen ja lepoon, hän antautuu Jumalan hoidettavaksi. Joskus on hyvä suojautua, jopa piiloutua, ympäröivän maailman hyökkäyksiltä. Joskus hyvienkin ystävien seura vain uuvuttaa. Levon yksi tarkoitus onkin sisäisen tasapainon etsintä. Tyyntynyt mieli auttaa taas löytämään ne Jumalan sanat, jotka antavat sateen ja kasteen palata omaan sekä lähipiirimme ihmisten elämään.

Pastori Pentti Tepsa