1944016.jpg

 

USKO

 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

"En usko ennen kuin näen." kuulee monen sanovan. Toisaalta pintapuolinenkin perehtyminen ihmisen aistien ja aivojen yhteistoimintaan paljastaan karun totuuden: Monesti näemme sitä, mitä uskomme näkevämme. Selkein todiste on varmaan niin sanottu silmän sokea piste, johon aivomme täydentävät muun taustan mukaisen näkymän. Sopivan matkan päästä tuohon verkkokalvon sokeaan kohtaan peittyy esimerkiksi henkilöauto. Samanlaisesta ilmiöstä on kysymys, kun nopealla vilkaisulla luemme sanomalehden otsikoita hauskasti väärin.

 

Usko sanan sisällön voisi ilmaista myös sanoilla luottamus, toivo tai turvautuminen. Uskomme perusta on se, mihin viime kädessä vakavissa tilanteissa turvaudumme ja laitamme toivomme. Usko ja epäusko taistelevat myös jokaisen kristityn sydämessä. Siksi Jeesuksen seuraaja joutuu arvioimaan oman uskonsa perusteita. Mihin luotan eniten?

  

Evankeliumeissa Jeesus kysyy usein kohtaamiltaan ihmisiltä, uskovatko he. Näyttää jopa siltä, että Herra odottaa tapahtuvan jonkinlaista uskon kasvua, kypsymistä. Niin myös tekstissämme Joh.  9:24-38:

 

" Mies, joka oli ollut sokea, kutsuttiin kuultavaksi. Fariseukset sanoivat hänelle: »Anna kunnia Jumalalle! Me tiedämme, että se mies on syntinen.» Mies vastasi: »Onko hän syntinen, sitä en tiedä. Mutta sen tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen.» He kyselivät: »Mitä hän sinulle teki? Millä tavoin hän avasi silmäsi?» Mies vastasi: »Johan minä sen teille sanoin, te vain ette kuunnelleet. Miksi te taas tahdotte sen kuulla? Tekeekö teidänkin mieli hänen opetuslapsikseen?» He vastasivat hänelle pilkallisesti: »Sinä hänen opetuslapsensa olet, me olemme Mooseksen opetuslapsia. Me tiedämme, että Jumala puhui Moosekselle, mutta mistä tuo mies on peräisin, sitä emme tiedä.» »Merkillistä», mies vastasi, »että te ette tiedä, mistä hän on - ja kuitenkin hän on antanut minulle näköni. Kaikkihan me tiedämme, että Jumala ei kuuntele syntisiä, mutta sellaista hän kuulee, joka kunnioittaa häntä ja elää hänen tahtonsa mukaisesti. Ikipäivänä ei ole kuultu, että joku olisi avannut sokeana syntyneen silmät. Jos hän ei olisi Jumalan mies, hän ei olisi pystynyt sellaiseen.» Silloin fariseukset sanoivat: »Sinä olet syntymästäsi syntinen, syntiä täynnä koko mies - ja sinä rupeat opettamaan meitä!» He ajoivat miehen ulos.

    Jeesus sai kuulla, että mies oli ajettu ulos, ja tavatessaan tämän hän kysyi: »Uskotko Ihmisen Poikaan?» »Herra, kuka hän on?» mies kysyi. »Sano, jotta voisin uskoa.» Jeesus sanoi: »Sinä olet nähnyt hänet. Hän on tässä ja puhuu kanssasi.» »Minä uskon, Herra», mies sanoi ja lankesi maahan hänen eteensä."

 

Tätä Johanneksen evankeliumikirjan kohtaa voi hyvällä syyllä tarkastella värikkäänä pienoisnäytelmänä. Eri henkilöiden vuorosanoissa esiintyvät ne perustelut, joita yhä tänäänkin viljellään väiteltäessä  uskoako vai ei. Parantuneen sokean henkilökohtainen kokemus yritetään selittää päälaelleen omien ennakkoluulojen perusteella, joita ovelasti kutsutaan tiedoiksi. Miten tavallista onkaan käydä uskon kimppuun olettamalla jotakin ennakkoon. Me oletamme sanotaan kuitenkin mieluummin: "Me tiedämme?" Niin hyödyllistä kuin vankka asiatieto onkin, on melko tavallista naamioida ennakkoluulot tiedoiksi. Vaatii hengellistä arvostelukykyä, jotta osaa erottaa, perustuvatko väitteet tietoon, uskoon vai epäluuloon.

 

Ihmisen Poika oli Jeesuksen messiaaninen arvonimi ja tämän uskontunnustuksen Herra haluaa kuulla. Ihmisen Poikaan uskominen tarkoittaa sitä, että uskossa turvaudumme Jeesukseen ihmiseksi syntyneenä Jumalana. Tämä messias oli tullut vapauttamaan kansansa. Siksi sokeana syntynyt mies tunnistettuaan Kristuksen lankeaa maahan hänen eteensä, kuten kuninkaan edessä kumarrutaan maahan saakka.

 

Kristillinen usko on pohjimmiltaan salaisuus. Se syntyy Jumalan sanan kuulemisen perusteella. Vuoropuhelu Jeesuksen ja miehen välillä on merkille pantava: "Herra, kuka hän on?" mies kysyi. "Sano, jotta voisin uskoa." Uusi todellisuus avautuu yhteydessä Herraan Jeesukseen, sillä itse uskossa Kristus on läsnä.

 

 

Pastori Pentti Tepsa

 


1945871.jpg