Kynttilänpäivänä Rovaniemellä satoi lunta. Kohta alkavat hämärät päivät kirkastua.

Sana tuli lihaksi
ja asui meidän keskellämme.
Me saimme katsella hänen kirkkauttaan,
kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa.
Hän oli täynnä armoa ja totuutta.
Johannes todisti hänestä ja huusi:
"Hän on se, josta sanoin: Minun jälkeeni tuleva
kulkee edelläni, sillä hän on ollut ennen minua."
Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet,
armoa armon lisäksi.
Lain välitti Mooses,
armon ja totuuden toi Jeesus Kristus.
Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt.
Ainoa Poika, joka itse on Jumala
ja joka aina on Isän vierellä,
on opettanut meidät tuntemaan hänet. ( Joh. 1: 14-18 )

    

Kynttilä ja Kristus-ikoni ovat hyviä rukoukseen johdattajia.

 

Sana tuli -asui meidän keskellämme

Raamattuun syventyvälle lukijalle on "tuttua joutua sanan alle" eli alkaa kuunnella luetun tekstin puhuttelua. Kristityn elämässä ja elämäntavassa sanotaan Raamatun sanan tulevan lihaksi. Erityisesti Jumalan Sana tuli kuitenkin lihaksi Jeesuksessa, kun hän tuli keskellemme. Hänestä Johanneksen evankeliumi käyttää kreikankielistä termiä logos ( λογος ), joka sisältää hyvin paljon vertauskuvallisuutta ja syvällistä raamattuteologiaa.

"Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme", sisältää viittauksen Israelin kansan erämaavaelluksen aikaiseen pyhäkkötelttaan:  skenen tou martyriou (σκηνην του μαρτυριου), esimerkiksi jakeissa 2. Moos. 30:26; 40:2. Kreikan verbinä käytetty skenoo (σκηνοω) voitaisiin ymmärtää myös teltan pystyttämisenä. Jeesuksessa Kristuksessa keskellemme siis tuli Jumalan läsnäolon kirkkaus aivan kuin pyhäkköteltta ja myöhemmin temppeli oli Israelin kansan keskellä Jumalan kirkkauden (hepr. kavod) läsnäolon merkkinä, 2. Moos. 40:34. Mikä valtavan rohkaiseva mielikuva se onkaan elämämme erämaavaelluksen aikana.

Mooseksen kautta oli tullut laki, mutta messiaan eli Kristuksen tehtävä oli tuoda armo ja totuus. Meillä ihmisillä on taipumus suhtautua käskyihin joko liian lepsusti tai sitten armottomasti. Lepsuilu voi muodostua käskyjen näennäisen täyttämisen taiteeksi ja loputtomaksi porsaanreikien etsiskelyksi. Alkuperäinen tarkoitus jää hämärän peittoon. Totuus on terävöittävää valoa, joka piirtää tarkasti esiin sen, mitä Jumala meistä tahtoo ja millaista tekoa me oikeasti olemme. Ihminen ei kuitenkaan kestä totuutta ilman armoa.

Jeesuksen persoonassa ja erityisesti Hänen sovintokuolemassaan meille jokaiselle tarjotaan armoa. Voimme pyytää totuudellisuutta nähdä syntimme ja katuen pyytää niitä Jeesuksen ristinkuoleman tähden anteeksi. Vapahtajan läsnäolo on armon ylitsevuotavaa täyteyttä, joka täyttää sydämemme anteeksiantamuksella ja rakkaudella.

Suurinta on se, että tällä korpivaelluksella, saapuu luoksemme kolmiyhteinen Jumala: Isä, Poika ja Pyhä Henki. 

           Pastori Pentti Tepsa

 

       Kaamoksen metsän puut kantavat taakkojaan ja tukevat toisiaan.