IMG_2149.jpg

Raamattuun syventyvälle lukijalle on "tuttua joutua sanan alle" eli alkaa kuunnella luetun tekstin puhuttelua. Kristityn elämässä sanotaan Raamatun sanan tulevan lihaksi. Erityisesti Jumalan Sana tuli kuitenkin lihaksi Jeesuksessa, kun hän tuli ihmiseksi keskellemme. Hänestä Johanneksen evankeliumi käyttää termiä sana eli kreikaksi logos, joka sisältää hyvin paljon vertauskuvallisuutta ja syvällistä raamatullisuutta.

”Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta.” (Joh. 1:14) "Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme", viittaa alkutekstissä Israelin kansan erämaavaelluksen aikaiseen pyhäkkötelttaan (2. Moos. 30:34). Kreikankielinen ilmaisu tällä kohtaa voitaisiin ymmärtää myös teltan pystyttämisenä. Jeesuksessa Kristuksessa keskellemme siis tuli Jumalan läsnäolon kirkkaus aivan kuin muinainen pyhäkköteltta. Myöhemmin Jerusalemin temppeli oli Israelin kansan keskellä Jumalan kirkkauden läsnäolon merkkinä. Tämä on valtavan rohkaiseva mielikuva oman elämämme erämaavaelluksen aikana. Mukana on teltta, johon voi päästä suojaan ja lämpöön.

Mooseksen kautta oli tullut laki, mutta messiaan eli Kristuksen tehtävä oli tuoda armo ja totuus. Meillä ihmisillä on taipumus suhtautua käskyihin joko liian lepsusti tai sitten armottomasti. Lepsuilu voi muodostua käskyjen näennäisen täyttämisen taiteeksi ja loputtomaksi porsaanreikien etsiskelyksi. Näin alkuperäinen tarkoitus jää hämärän peittoon. Totuus on terävöittävää valoa, joka piirtää tarkasti esiin sen, mitä Jumala meistä tahtoo ja millaista tekoa me oikeasti olemme. Ihminen ei kuitenkaan kestä totuutta ilman armoa.

Jeesus tarjoaa armoa meille jokaiselle. Voimme pyytää totuudellisuutta nähdä syntimme ja pyytää niitä katuen Jeesuksen ristinkuoleman tähden anteeksi. Saamme myös uskoa ne anteeksi. Vapahtajan läsnäolo on armon ylitsevuotavaa runsautta, joka täyttää sydämemme anteeksiantamuksella ja rakkaudella. Suurinta on se, että tällä korpivaelluksella luoksemme saapuu kolmiyhteinen Jumala: Isä, Poika ja Pyhä Henki kuin suojaavana telttana.
           
Pentti Tepsa
Kemijärven kirkkoherra​